FAQ

Avery Design & Print

Hjælp! Mit print passer ikke til etiketterne

Tjek følgende:

Er det den rette skabelon der er brugt til at lave designet? Du finder softwarekoden til dit Avery produkt på emballagen
Din printer skal være opsat til A4 (ikke US letter size)
Der skal være sat hak i “Print i faktisk størrelse” / “Print to actual size” (ikke “Tilpas” / “Fit to page”)
Printer du fra Adobe Acrobat Reader, eller fra din browsers eget PDF program? Vi anbefaler at du altid printer fra Adobe Acrobat Reader da den giver de bedste resultater. Programmet kan downloades gratis her

Hvad er Avery Design & Print?

Avery Design & Print er et gratis program som kan hjælpe dig med at designe og printe dine Avery produkter.
Få mere information her

Hvilken browser skal jeg bruge til Avery Design & Print online?

Vi anbefaler, at du enten bruger Internet Explorer, Chrome eller Mozilla Firefox som browser når du åbner Avery Design og Print Online, da disse understøtter Adobe Reader til udskrivning af projekter fra Design & Print online.

Vi kan kun garantere udskrivningsresultaterne for Design & Print projekter der udskrives via Adobe Reader.

Vi kan ikke garanterer for printresultatet hvis du bruger webbrowseren Edge, der som standard installeres sammen med Microsoft Windows 10, da Edge har sin egen indbyggede PDF-fremviser, Edge-viewer, og Adobe Reader kan ikke installeres til Edge.

Internet Explorer findes stadig under Windows 10, men den er “skjult” i Edge-browserens funktioner. Den kan startes manuelt fra menuen Programmer i Windows 10 (sektionen Windows Tilbehør).

Hvilken software kræver det at anvende Avery Design & Print Online?

Avery Design & Print online er et online program og kræver ikke installation af noget software. Når du er klar til at printe genereres en PDF af dit design til print. Vi anbefaler at du bruger Adobe Reader til at åbne og printe PDF’en, fremfor at bruge din internet browsers integrerede PDF program.

Du kan gratis downloade Adobe Reader her

Hvordan ændre email eller adgangskode til min Avery online konto?

Du kan administrere din Avery online konto fra forsiden af Avery Design & Print online.

Ændre email adresse: Når du er logget ind på din Avery konto med den nuværende email adresse, skal du holde muse-pilen henover dit navn, og teksten “Ændre email” kommer frem. Klik på dit navn og du kan ændre din email i den pop-up boks der kommer frem.

Glemt adgangskode: Hvis du har glemt din adgangskode, skal du blot klikke på log-ind og derefter klikke på teksten “Jeg har glemt min adgangskode”. Du skal herefter indtaste den email som du har oprettet dig med, og derefter vil der blive sendt en mail med et link hvorfra du kan ændre logge ind og ændre adgangskoden.

Hvordan finder jeg et gemt Avery Design & Print projekt?

Åben Avery Design & Print, og klik på “Åbn” i øverste højre hjørne. Herfra kan du åbne projekter der er gemt på din Avery online konto, eller finde projekter der er gemt på din computer som .avery filer

Hvordan printer jeg fra Avery Design & Print?

Når du er færdig med at opsætte dit design, klikker du på den grønne “Vis udskrift og udskriv”-knap nede i højre hjørne af design skærmbilledet

Klik herefter på den grønne “Udskriv” knap i høje side

Hvis du ikke har gemt dit design vil vi anbefale dig at du gemmer designet før du går videre

Klik på den grønne “Download PDF”-knap

Åben PDF med f.eks. Adobe Acrobat Reader (anbefales) og print herfra

Husk at indstille printopsætningen i “Print”-skærmbilledet under “indstillinger” til at printe på det rigtige materiale (etiketter, tykt papir, karton e.lign.), og læg papiret/arkene helt lige i indføringsbakken – Det vil hjælpe din printer med at indføre arkene mere præcist, og dermed matche skabelonen med arket

Tjek altid at du har valgt “A4” papir (Ikke “US letter size”), og at der er sat hak i “Print i faktisk størrelse” / “Print to actual size” (ikke “Tilpas” / “Fit to page”)

OBS: Brug kun Avery produkter for at opnå det bedste resultat

Vigtigt: Avery Design & Print konverterer automatisk dit etiket design til PDF format for at optimerer printresultatet. Dog håndterer de forskellige browsere denne konvertering forskelligt, så vi anbefaler at du altid åbner og printer dine PDF’er til print fra Adobe Acrobat Reader. Programmet kan downloades gratis her

Jeg kan ikke finde mit projekt!

Hvis du ikke kan finde ud af hvor dit Design & Print design er levet af efter du har klikket “Print” eller “Gem”, skal du først og fremmest tjekke din computers Download / Overførsler mappe. Det er her du vil finde de filer du henter fra internettet – Måske finder du andre filer du har ledt efter her!

PDF’er lavet i Design & Print hedder Preview. For nemt at finde den seneste downloadede PDF, kan du sortere filerne efter dato blot ved at klikke på ordet “Dato” i dato kolonnen.

Tip: Hvis du skal bruge din skabelon ofte, er det en god idé at flytte den ud på dit “Skrivebord” eller til anden mappe hvor den er nemmere at finde. Du kan også sagtens omdøbe filen til noget der er nemmere at huske.

Kan jeg bruge et design på andre produkter?

Avery Design & Print har gjort det nemt for dig at vælge et design du har lavet og bruge det på et andet Avery produkt, uden at skulle lave designet igen manuelt.

For at genbruge dit design på et andet produkt klikker du på den blå “Anvend design til et andet produkt”-knap nederst til højre på “Vis udskrift og udskriv”-skærmen.

Kan jeg bruge mine egne billeder i Avery Design & Print?

Ja! og du har flere muligheder for hvorfra du kan hente billederne:

Din computer: Når du har klikket på “Tilføj billede” klikker du på den grønne “Søg efter fil”-knap midt på skærmen. Herefter kan du finde det ønskede billede via sti-systemet på din computer.
Obs: Du kan bruge følgende filtyper: .ai, .bmp, .eps, .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .psd og .tif

Fra Avery Galleri: I Avery Galleri finder du mange gratis clipart billeder og illustrationer du kan bruge i dit design. Brug kategorilisten til venstre for at finde det helt rigtige billede til dit projekt.

Fra Facebook, Instagram, Flickr eller Google Fotos: Log in på din social medie konto via “Tilføj billede” værktøjet og vælg dine ynglings billeder her.

Kan jeg gemme min design skabelon og ændre i den på et senere tidspunkt?

Ja, du kan gemme din skabelon og åbne og redigerer den i Avery Design & Print efterfølgende.

Du kan på ethvert tidspunkt gemme dit projekt ved at klikke på “Gem”-knappen øverst til højre på “Brugerdefiner” samt “Vis udskrift og udskriv” skærmbillederne.

Vælg “Gem på Avery online konto” for at gemme projektet online i Design & Print. Projekter der er gemt på en Avery online konto er tilgængelige fra enhver computer med internetadgang. Det eneste du skal gøre er at logge på din Avery online konto. Du vil blive bedt om at logge på kontoen med en email adresse og password, eller registrere dig hvis du ikke allerede har en konto (det er helt gratis)

Vælg “Gem på min computer” for at gemme projektet lokalt på din computer. Projektet vil blive gemt som en .avery fil og kan kun åbnes med Avery Design & Print (både online og offline version).

For at åbne et tidligere gemt projekt, klik på “Åbn”-knappen øverst til højre på skærmen.

GHS og CLP

Hvad betyder de forskellige GHS symboler?

GHS piktogram GHS01

GHS01 – Eksploderende bombe
Fysisk fare: Eksplosiver. Faste, flydende og gasser, samt visse organiske peroxider.


GHS piktogram GHS02 Brandfarlige stoffer

GHS02 – Flamme
Fysisk fare: Brandfarlige faste stoffer og væsker, gasser og væsker, samt visse organiske peroxider


GHS03 Flamme over en cirkel brandnærende

GHS03 – Flamme over en cirkel
Fysisk fare: Alle brandnærende stoffer og væsker, samt gasser i værste kategori


GHS04 gasflaske gasser under tryk

GHS04 – Gasflaske
Fysisk fare: Gasser under tryk (flydende, nedkølede og opløste, samt kombinationer heraf)


GHS05 ætsende

GHS05 – Ætsning
Fysisk fare: Metalætsende
Sundhedsfare: Hudætsende og alvorlig øjenskade


GHS06 dødningehoved med korslagte knogler akut giftighed

GHS06 – Dødningehoved og korslagte knogler
Sundhedsfare: Akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal og ved indånding)


GHS07 Udråbstegn Akut giftighed

GHS07 – Udråbstegn
Sundhedsfare: Akut giftighed, hud- og øjenirritation, hudsensibilisering, specifik organtoksicitet ved enkelt eksponering (luftvejsirritation og narkotiske virkninger)


GHS08 Sundhedsfare

GHS08 – Sundhedsfare (menneske med skade)
Sundhedsfare: Kroniske sundhedsskader såsom: kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR). Specifik organtoksicitet ved enkelt og gentagen eksponering. Respiratorisk sensibilisering. Akutte sundhedsskader: Aspirationsfare.


GHS09 Miljøfare

GHS09 – Miljø (Dødt træ og død fisk)
Miljøfare: Akut eller kronisk fare for vandmiljøet.

Hvad er GHS og CLP?

GHS står for “Globally Harmonised System”, og er et globalt system der sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Systemet er udviklet af FN med det formål at indføre ensartede vurderingskriterier og farekommunikation af kemikalier over hele verden, for at nedbringe mulige risici for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen som står for “Classification, Labelling and Packaging”, og henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne.

Sammen med GHS og CLP er der også blevet indført nye standardiserede faresymboler, som erstatter de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne.

CLP-forordningen omfatter kemikalier, som markedsføres i EU. Importeres kemikalier fra et ikke-EU land og ind i EU betragtes det i denne sammenhæng også som at føre noget på markedet – også selv om det ikke til videresalg.

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

Hvilke oplysninger skal der være på en GHS etiket?

Der er nogle faste elementer som der skal være på en GHS etiket:

Eksempel på GHS etiket

(A) Produkt navn
Produktnavnet skal matche produktidentifikatoren på SDS.

(B) Signalord
Angiver det omtrentlige fare niveau.

(C) Faresætning, H-sætning
Beskriver farens art.

(D) Piktogrammer
Symboler for varsling af sundhedsfarer, fysiske farer og miljøfarer.

(E) Identifikation af leverandøren
Distributør: navn, adresse, telefonnummer på leverandøren.

(F) Sikkerhedssætninger, P-sætninger

Webshop

Hvad gør jeg hvis jeg fortryder mit køb?

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.  Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give Avery Nordic meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte Avery Nordics kundeservice på tlf.nr. 70 10 18 00, sende en mail til industri.dk@avery.com eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen.

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Hvad gør jeg hvis jeg skal returnere et produkt jeg har købt?

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: (indsæt beløb). Tjek om den skal med

Varen stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.
Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Avery Nordic, Valdemarshaab 11, 1. sal, 4600 Køge

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Hvad gør jeg hvis jeg vil klage over mit køb i webshoppen?

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Avery Nordics kundeservice på tlf. 70 10 18 00 eller på mail-adresse: industri.dk@avery.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Det relevante nævn er:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

Vores webshop www.industrietiketter.shop.avery.dk er e-mærket, og du kan derfor vælge at benytte dig af e-mærkets gratis sagsbehandling. Når du har handlet på en e-mærket webshop, er du desuden omfattet af e-mærkets køberbeskyttelse. Læs mere på https://www.emaerket.dk/forbruger/gratis-koeberbeskyttelse eller ring på tlf. 44 85 85 90.

Hvilke betalingsmuligheder har jeg i webshoppen?

Når du handler på web-shoppen, kan du betale med dit køb med disse betalingskort:

Visa  MasterCard    Dankort

Der opkræves ikke kortgebyrer. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Erhvervskunder med CVR-nummer kan også betale via faktura. Varerne afsendes ved ordreafgivelse. Betalingsfristen er 14 dage efter varerne er afsendt. Ved denne betalingsform er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Hvilke varer sælges på vores webshop?

www.industrietiketter.shop.avery.dk sælges etiketprodukter fra Avery’s produktkategori “Sikkerhed og identifiktaion”. I webshoppen kan du kun bestille varer og søge informationer om de varer, som sælges på webshoppen.

Hvis du har forespørgsler til Avery varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte vores kundeservice på:

Telefonnr.: 70 10 18 00 på alle hverdage mellem 8:30-15:00

E-mailadresse: industri.dk@avery.com. Emails besvares indenfor 24 timer på hverdage.

Hvordan handler jeg i webshoppen?

For at foretage et køb hos os, skal du igennem følgende trin:

  1. Find den eller de varer du ønsker på industrietiketter.shop.avery.dk og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen
  2. Indtast dine fakturerings- og leveringsoplysninger
  3. Vælg forsendelses- og betalingsmåde
  4. Tjek at alle oplysninger er korrekte
  5. Læs og acceptér vores handelsbetingelser og persondatapolitik og afslut med at godkende dit køb
Hvordan kan jeg se mine tidligere ordrer?

Du får adgang til at se dine tidligere ordrer ved at oprette en konto. For at oprette en konto, skal du oppe i sidens højre hjørne, klikke på: ”Din konto” og registrere dig ved at indtaste mailadresse og ønsket password.  Fra din kontos kontrolpanel kan du derefter se dine seneste ordrer, administrere dine fakturerings- og leveringsadresser og ændre din adgangskode og kontodetaljer.

Du behøver ikke at have en konto for at handle på vores webshop, men det er først ved oprettelsen af en konto, kan du begynde at se dine ordrer.

Jeg er ikke tilfreds med produktet jeg har købt – hvad gør jeg?

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

(Indsæt eventuelt oplysninger her, hvis I har særlige regler for reklamationsret ved erhvervskøb.)

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Avery Nordic, Valdemarshaab 11, 1. sal, 4600 Køge

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt og medsende eventuelle printede ark.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld

 

Webshoppen er en del af www.avery.dk