Hvilke oplysninger skal der være på en GHS etiket?

Der er nogle faste elementer som der skal være på en GHS etiket:

Eksempel på GHS etiket

(A) Produkt navn
Produktnavnet skal matche produktidentifikatoren på SDS.

(B) Signalord
Angiver det omtrentlige fare niveau.

(C) Faresætning, H-sætning
Beskriver farens art.

(D) Piktogrammer
Symboler for varsling af sundhedsfarer, fysiske farer og miljøfarer.

(E) Identifikation af leverandøren
Distributør: navn, adresse, telefonnummer på leverandøren.

(F) Sikkerhedssætninger, P-sætninger

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld

   e-mærket

Webshoppen er en del af www.avery.dk