Hvad er GHS og CLP?

GHS står for “Globally Harmonised System”, og er et globalt system der sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Systemet er udviklet af FN med det formål at indføre ensartede vurderingskriterier og farekommunikation af kemikalier over hele verden, for at nedbringe mulige risici for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen som står for “Classification, Labelling and Packaging”, og henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne.

Sammen med GHS og CLP er der også blevet indført nye standardiserede faresymboler, som erstatter de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne.

CLP-forordningen omfatter kemikalier, som markedsføres i EU. Importeres kemikalier fra et ikke-EU land og ind i EU betragtes det i denne sammenhæng også som at føre noget på markedet – også selv om det ikke til videresalg.

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld

 

Webshoppen er en del af www.avery.dk