Nem (egen-)produktion af skilte

Guide til farve og størrelse på dit skilt

 

Nem (egen-)produktion af sikkerhedsskiltning

Oplysninger om anvendelse af advarsels-, forbuds- og sikkerhedsskilte

Virksomheder har pligt til at sørge for medarbejdernes sikkerhed. Dertil hører også oplysnings- og advarselsskilte, som gør opmærksom på farer eller vigtige oplysninger. Vi stiller gratis skabeloner til rådighed, som I kan bruge til selv at fremstille advarsels-, forbuds-, påbuds- og yderligere sikkerhedsskilte, der overholder de relevante forskrifter i henhold til ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 og DIN 4844-2.

Standarden DIN EN ISO 7010 fastlægger rednings-, forbuds-, påbuds-, advarselses- og brandbeskyttelsesskilte. I Oktober 2012[1] blev de antaget som standard af Den Europæiske Komité. Former og farver er i henhold til ISO 3864.

 


 

Oversigt over sikkerhedsskilte

Af hensyn til større ensartethed blev forskrifterne om sikkerhedsskiltning i foråret 2013 harmoniseret til en fælles norm for hele EU. Forskrifterne fastlægges i de tekniske regler for arbejdspladser ASR A1.3 og specificerer regelsættet for arbejdspladsforordningen. Forbuds- og advarselsskilte samt brandbeskyttelsesskilte skal fx være helt uden tekst – i stedet skal der anvendes ensartet fastlagte, tydelige og let genkendelige piktogrammer. Det betyder, at sikkerhedsskilte kan forstås af alle. Den nye ASR A1.3 i henhold til den nye DIN EN ISO 7010 suppleret med DIN 4844-2 regulerer, hvordan disse skilte skal se ud. Der findes følgende kategorier af skilte:

Forbudsskilte

1) Forbudsskilte forbyder en bestemt adfærd, som kan udløse fare. Forbudsskilte er runde og har en rød kant. Der er et sort piktogram på en hvid baggrund, og der er en rød bjælke hen over piktogrammet.

 

Advarselsskilte
2) Advarselsskilte advarer om en fare. De er formet som en ligesidet trekant med afrundede hjørner. Baggrunden er gul, og kanten er sort. Piktogrammerne er sorte.

 

Påbudsskilte

3) Påbudsskilte instruerer betragteren om en bestemt adfærd. Påbudsskilte er runde. Baggrunden er blå, og piktogrammerne er hvide.

 

Redningsskilte

4) Redningsskilte viser betragteren flugt- eller redningsveje. Derudover viser redningsskilte vej til nærmeste førstehjælpsstation og angiver også selve førstehjælpsstationen. Redningsskilte er kvadratiske. Baggrunden er grøn, og piktogrammerne er hvide.

 

Brandbeskyttelse

5) Brandbeskyttelsesskilte angiver brandalarmstationer, og de er kvadratiske. Baggrunden er rød, og piktogrammerne er hvide.

 


 

Farver

Skiltenes farver er fastlagt i ISO-standard 3864-4 i form af RAL-farver:

Signalfarver

 


 

Erkendelsesafstand

Erkendelsesafstanden skal tages i betragtning ved alle skilte. DIN EN ISO 7010 regulerer, hvor stort et skilt som minimum skal være, for at det kan erkendes godt nok fra en bestemt afstand.

Skiltning - erkendelsesafstand

 


 

Sikkerhedsskilte til eget print – Den enkle løsning

Det er rigtigt, at der er særlige formspecifikationer for sikkerhedsskilte. Men virksomheder kan også vælge at printe dem selv. På den måde er sikkerhedsskiltene straks tilgængelige, når der er brug for dem. Samtidig er det billigt at fremstille små mængder. Men visse bestemmelser skal under alle omstændigheder overholdes: Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et robust materiale, og der er krav om at overholde specifikationerne for formgivning, piktogrammer og farv (vær opmærksom på hhv. DIN- og ISO-standarder!).

De robuste, vandfaste folieetiketter fra Avery egner sig perfekt til eget print af sikkerhedsskilte. Specialetiketterne er fremstillet i et robust materiale, og de er yderst modstandsdygtige og rivefaste, så de egner sig perfekt til sikkerhedsskiltning.

                  

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld

   e-mærket

Webshoppen er en del af www.avery.dk